Tap To Call

 Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Steg-1-2-3 certifierad Ecodriving-utbildning

En sparsam körning kurs gynnar alla sorters förare. Bränsle och pengar sparas in och därmed reduceras även koldioxid-utsläppen.

Eco2Trainer utbildningen bedriv i klassrum med en lärare och ett flertal förare, vilket generar en mycket kostnadseffektiv utbildning. Eco2Trainer består av en dator med ratt, växelspak och pedaler. Teori varvas med praktiska övningar. Alla förare följs individuellt vilket gör det möjligt att jämföra resultat och följa utvecklingen hos var och en. Eco2Trainer är uppbyggt som en utmaning för att få föraren att sträva efter förbättring. Var och en tar sig stegvis genom utbildningen i sin egen takt och förarna får bevisa vad de lärt sig genom att tävla mot varandra. Eftersom Eco2Trainer ger alla förare samma förutsättningar kan alla tävla mot varandra (Eco2Trainer är godkänd av Trafikverkets samtliga krav på Sparsam körning-utbildning, steg 1, 2 och 3. Läs mer på: http://sparcoach.se/koncept/sparsam-korning/utbildningskoncept-for-sparsam-korning/ )

Utbildningsupplägg

  1. Mätning av verklig bränsleförbrukning innan utbildningen börjar. Varje förare får ett eget användarkonto till Eco2Trainers bränslejournal.
  2. Webbaserad teori (eLearning). Varje förare har möjlighet att själv bestämma när teorin skall göras. Teoriutbildningen avslutas med ett prov för att se till att alla är förberedda för nästa steg.
  3. Praktisk körning i Eco2Trainer. Här övar man i simulatormiljö och lär sig hur man bör agera i olika trafiksituationer. Utbildningen hålls av erfarna handledare. Utbildningen kan ske på valfri plats och tid.
  4. Efter genomförd utbildning får alla deltagare ett intyg. Därefter fortsätter mätningar av bränsleförbrukningen. Här kan tävlingar användas för att höja motivationen.
  5. Efter utbildningen finns möjligheten att hyra utrustning för regelbundna uppföljningskurser.

Varför Eco2Trainer?

  • Nå miljömålen
  • Kostnadseffektivt
  • Klassrumsutbildning
  • Roligt och motiverande

Referenser:

“-Vi valde Eco2Trainer för att den ger en effektiv interaktiv utbildning för sparsam körning. Verktyget är bra pedagogiskt uppbyggt och ger en mycket verklighetsnära känsla under de olika körövningarna och dess förhållanden. Vi tog därför beslutet att använda Eco2Trainer under transportutbildningarna för Sveriges samtliga energi- och klimatrådgivare.”

Roger Gunnarsson – Projektledare vid Energikontor Sydost/Energimyndigheten

“Genom att man får statistik direkt och kan jämföra så blir det väldigt tydligt att effektiv och snål körning är klimatsmart och faktiskt snabbare”

Jimmy Rudemyr – Energi- och klimatrådgivare Upplands Väsby kommun