Tap To Call

 Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Rationell körning för utryckningsförare

Att köra rationellt innebär att köra snabbt men samtidigt säkert.

Brandkår, ambulans och polis har stora krav på sina förare. De måste snabbt och säkert ta sig till målet varje gång. För att lära ut detta har vi i samarbete med ambulansen i Skaraborg tagit fram Road Safety Trainer. Här fokuserar vi på att minimera förarnas risktagande och därmed reducera antalet skador i trafiken. Under teoriutbildningen får man lära sig riskbedömning och hur man kan öka snitthastigheten och säkerheten genom att planera sin körning. Detta följs av praktisk körning i Road Safety Trainer, här får kursdeltagarna genomföra praktiska körövningar i ett flertal olika situationer. Alla förare följs individuellt vilket gör det möjligt att jämföra resultat och följa utvecklingen hos var och en. Våra kunder har dokumenterade exempel på hur kursen drastiskt reducerat skador. Var och en tar sig stegvis fram genom utbildningen i sin egen takt och deltagarna får bevisa vad de lärt sig genom att tävla mot varandra.

Läs mer om Road Safety Trainer här

Referenser:

”Vi noterade att detta verktyg inte bara gav en minskad förbrukning,men ännu viktigare, en ökad föraruppmärksamhet i trafiken. Vi vet också att denna offensiva körteknik reducerar trafikolyckor hos vissa företag med ända upp till 70%.

Göran Björn – Räddningstjänsten Göteborg

”Vi är jättenöjda med utbildningen. Alla på stationen pratar om det och vi har märkt en klar förändring i hur förarna agerar när de kör. Upplägget med att StageIT skötte hela utbildningen passade oss mycket bra”

Stefan Löfgren – Styrkeledare Räddningstjänsten Alingsås – Vårgårda

“Eco2Trainer är ett bra verktyg för att förarna skall bli bättre på att planera sin körning och på så sätt höja säkerheten. Vi ser en tydlig skillnad i körsätt på de förare som genomgått utbildning med Eco2Trainer jämfört med våra övriga förare. Vi hör ofta att Eco2Trainer är ett lättare och roligare sätt att lära sig rationell körning än vid traditionell utbildning.”

Jonas Åsberg – Ansvarig för trafikutbildning i Skaraborgs ambulanssjukvård