Tap To Call

 Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Kungälv kommun utbildar sin personal

bild 1 (1)

Efter en vunnen upphandling i sparsam körning var det under våren dags att utbilda anställda från Kungälvs kommun.
60 personer utbildades under maj och deltagare från ett flertal olika enheter deltog.
Många av de som utbildades kör en hel del i tjänst och en utbildning kom därför väl till pass.
Utbildningen var mycket uppskattad av deltagarna och 96 % av de utbildade tyckte att det var ett roligt eller ett mycket rolig sätt att lära sig att köra sparsamt.
89 % av deltagarna tyckte dessutom att deras kunskaper om sparsam körning har ökat mycket eller väldigt mycket efter kursen.

Responsen vi fick från deltagarna var mycket positiv, några exempel på kommentarer från deltagarna efter kursen:
”Utbildningen gav mig ett nytt sätt att tänka på körning”
”Det var bra med direkt återkoppling till resultatet”
”Utbildningen känns seriös trots att det var lite dataspel över det hela. Riktigt kul”
”Det var intressant att få veta hur mycket det påverkar miljö och ekonomi att köra sparsamt”
”Man fick en hel del fundering kring sitt eget körsätt”
”Jag fick flera tankeställare”
”Man lär sig anpassa körningen bättre efter utbildningen”
”Bra lärare och ett annorlunda upplägg. Det är enkelt att få ut budskapet till många med en samlad kurs”

Vi tackar Kungälv för trevliga kursdagar och önskar deltagarna lycka till med den nya körstilen och de nya kunskaperna!