Tap To Call

 Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Riskträning för blåljusförare

Nu har arbetet med det nya utbildningsprogrammet tagit ordentlig fart. Vi har nu tillsammans med våra partners sållat i materialet och tagit fram en mycket bra struktur. Vi har därmed kunnat sätta våra programmerare i arbete och de jobbar nu för fullt. Den nya utbildningen riktar sig i första hand mot de som kör larmkörning. Målet är att ta fram ett verktyg som gör de möjligt för dem att träna risksituationer och hur de ska agera vid larmkörning på ett säkert och effektivt sätt, något som dessa yrkeskategorier saknar i dagsläget. Hittills har intresset varit stort, många är nyfikna på utbildningen. Arbetet drivs i samarbete med Skaraborgs ambulansen och delfinansieras via Vinnova. Den nya utbildningen väntas stå klar under hösten 2014.